Attributes


ClassID Name Description Max Level
508012 [秘術] 踝射:高級強化

* [踝射]的技能係數每特性等級增加 1.25%

30
508013 [秘術] 騎警集氣:高級強化

* [騎警集氣]的技能係數每特性等級增加 1.25%

30
508014 [秘術] 無窮襲擊:高級強化

* [無窮襲擊]的技能係數每特性等級增加1.25%

30